ujlogo

Monika Czapla z UJ laureatką Nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie

Monika Czapla jest absolwentką studiów biotechnologicznych na Wydziale BBiB UJ i laureatką programu START dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Swoje zainteresowania naukowe rozwija na studiach doktoranckich w Zakładzie Biofizyki WBBiB UJ. Pracując w laboratorium bioenergetyki molekularnej kierowanym przez dr hab. Artura Osyczkę prowadzi badania, których celem jest poznanie mechanizmu działania oraz zaburzeń w funkcjonowaniu cytochromu bc1 – białka będącego ważnym ogniwem w procesie przekazywania energii w układach biologicznych. Pani Monika Czapla jest pierwsza autorką pracy eksperymentalnej opisującej działanie cytochromu bc1 jako dimeru, która w zeszłym roku została opublikowana na łamach czasopisma „Science”. Była to zarazem jej piersza publikacja naukowa.

Nagroda im Marii Skłodowskiej-Curie została przyznana doktorantce z UJ w trakcie panelu „Bo była kobietą. Debata poświęcona Marii Skłodowskiej-Curie w setną rocznicę przyznania jej drugiej Nagrody Nobla. Współczesne szanse kobiet w nauce”, odbywającego się w ramach III Europejskiego Kongresu Kobiet.

Do nagrody nominował panią Czaplę prezes FNP prof. Maciej Żylicz. Skład Kapituły przyznający nagrodę to: prof. K. Chałasińska-Macukow, prof. K. Grela, mgr inż. T. Kamińska, prof. E. Oleksy, prof. M. Turkiewicz, prof. M. Żylicz.

Podobne wpisy