phoca thumb s wse logo

Międzynarodowa konferencja „Polska i Niemcy wobec zagrożenia terroryzmem”

W konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Europejską, Fundację Konrada Adenauera oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej udział wezmą eksperci i naukowcy z Niemiec i Polski. Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się m.in.: dr Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości RP; Joachim Bleicker, Minister Pełnomocny Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce; płk Jacek Mąka, Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wielu znamienitych gości reprezentujących zarówno świat polityki, jak i nauki.
Panel dyskusyjny poprowadzi Małgorzata Ławrowska, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Podczas konferencji organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki i z niemieckiego na polski. 

Zagrożenie terrorystyczne stało się podstawowym elementem powstałego po przełomie 1990/91 roku układu światowego, przyjmując postać terroryzmu nuklearnego, islamskiego, nacjonalistycznego i cyberterroryzmu. Odzwierciedlając te procesy, konferencja zwraca szczególną uwagę na zagrożenie tymi formami terroryzmu w Niemczech i Polsce oraz podejmuje zagadnienie prewencji oraz zwalczania terrorystycznej groźby w obydwu krajach. 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu uprasza się o przesłanie do organizatorów wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej: www.wse.krakow.pl.

Dodatkowych informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej WSE, 

Podobne wpisy