phoca_thumb_s_politechnika_wr

Microsoft na Politechnice Wrocławskiej

 
Współpraca ma na celu:
 • podejmowanie wspólnych badań naukowych i wspieranie karier absolwentów Uczelni;
• działania wspierające organizację praktyk studenckich, staży zawodowych oraz realizację prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich i podyplomowych związanych z technologią Microsoft;
• promowanie zatrudnienia wybranych studentów (zwłaszcza IV i V roku) oraz absolwentów Uczelni w celu ukierunkowania ich zainteresowania, wiedzy i umiejętności w obszarze istotnym ze względu na potrzeby sektora IT;
• współpracę w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w szkołach wyższych;
• rozwijanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii informacyjnych.
 
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Więckowski zaznaczył: ”Stawiamy na współpracę nauki z biznesem, bo to w dzisiejszej dobie absolutna konieczność. Politechnika Wrocławska, należy do czołówki uczelni technicznych w Polsce i dysponuje ogromnym potencjałem badawczym, naukowym i dydaktycznym. Jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla wielu dużych firm, w tym dla takiego giganta branży IT jak Microsoft. Koncentrujemy się na badaniach najwyższej jakości i  zdecydowanie dążymy do wzmacniania powiązań między nauką a gospodarką. Istotnym efektem współpracy między Uczelnią a Microsoft będzie podniesienie konkurencyjności i innowacyjności całego Regionu Dolnego Śląska”.
 
Dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft w Polsce, Jacek Murawski, powiedział: ”Politechnika Wrocławska jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, dlatego też niezwykle cieszy nas fakt, iż w przyszłości będziemy realizować wspólne projekty. Podpisane dziś porozumienie ma znaczenie nie tylko dla obu organizacji, ale w moim przekonaniu także dla rozwoju Polski. Dzięki prowadzeniu wspólnych badań naukowych oraz wspieraniu talentu i rozowju młodych, przedsiębiorczych ludzi, nastąpi przyspieszenie zmian gospodarczych i społecznych zachodzących w naszym kraju.”
  

Podobne wpisy