uw-logo1

Letni kurs inżynierii na UW

Finansowany ze środków unijnych dwustopniowy kurs jest bezpłatny.
Pierwsza część, dotycząca postaw mechaniki kwantowej, rozpoczęła się 29 czerwca i potrwa do 24 lipca. Druga, zaawansowana, także 4-tygodniowa, na którą zapisy jeszcze trwają (www.fuw.edu.pl/~cikas), rozpocznie się 31 sierpnia.
W ramach kursu odbywają się wykłady (w języku angielskim) oraz zajęcia fakultatywne prowadzone przez profesorów z Centrum Inżynierii Kwantowej Atomów i Światła. W części podstawowej są omawiane zagadnienia dotyczące mechaniki klasycznej i kwantowej oraz elektrodynamiki. Część druga obejmuje optykę kwantową, teorię zimnych atomów, informatykę kwantową oraz doświadczalne techniki chłodzenia i pułapkowania atomów.
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy