politechnika wroclawska logo

Innowacyjna Politechnika Wrocławska

 
 

Najlepsi idą z duchem czasu 
 
Politechnika Wrocławska jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Jej siła tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie nauczania oraz w absolwentach, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i za granicą. Jako uczelnia techniczna, politechnika znakomicie zdawała sobie sprawę, że aby wykształcić przyszłych wynalazców technologicznych i szefów firm komputerowych, musi zainwestować w nowoczesne metody ich nauczania. Absolwenci kierunków technicznych należą do najbardziej pożądanych specjalistów na rynku pracy.
Działają w sektorach gospodarki, które rozwijają się najszybciej i są najbardziej innowacyjne. Ich wiedza i umiejętności bywają kluczowe dla rozwoju całego społeczeństwa.  
  
„Chcąc sprostać wyzwaniom rynku i utrzymać przewagę konkurencyjną, nasza uczelnia, tworząc innowacyjne projekty i rozwiązania sama musi z nich korzystać. W tygodniu nasi wykładowcy prowadzą zajęcia, spotykają się ze studentami, uczestniczą w badaniach, sympozjach naukowych. Dlatego wielu spraw nie mogą załatwić osobiście. Potrzebowaliśmy standardu, który zapewni lepszy przepływ informacji.” – mówi Andrzej Charytoniuk.

 
 

Informatyzacja, czyli co?

 

„Zaproponowaliśmy Politechnice Wrocławskiej rozwiązania w ramach programu Campus Agreement, który jest dedykowany placówkom szkolnictwa wyższego. Nasze rozwiązania standaryzują dostęp do narzędzi, ujednolicają i upraszczają komunikację.” – mówi Cecylia Szymańska – Ban, Education Lead w polskim oddziale Microsoft.

 

Politechnika Wrocławska posiada 12 wydziałów, na których pracuje ponad 3 tysiące osób i kształci się ponad 33 tysiące studentów. Zapewnienie odpowiedniej komunikacji między wszystkimi to ogromne wyzwanie, które nie byłoby możliwe bez odpowiedniego wsparcia technologicznego. Jednak wiele dostępnych na rynku rozwiązań pozwalających sprostać temu zadaniu wymagało od politechniki poniesienia zbyt dużych kosztów, na które państwowa uczelnia nie mogła sobie pozwolić. 

 

„Jest to rozwiązanie bardzo efektywne kosztowo, ponieważ uczelnia płaci za liczbę pracowników pełnoetatowych, a licencje z platformy desktopowej Microsoft instalowane są na dowolnej ilości maszyn organizacji. Dodatkowo pracownicy mogą korzystać z pakietu Office w domu. Przejrzysty jest również proces budżetowania i zakupu. Opłaty są wnoszone w ratach rocznych, a po złożeniu zamówienia początkowego można zamawiać nowe produkty po z góry ustalonej cenie.” – Monika Skweres, Account Manager Education Sector w polskim oddziale Microsoft.

 

Microsoft Campus Agreement jest pakietem programów i usług dla sektora edukacji, stworzonym dla instytucji, które ze względów finansowych nie chcą inwestować w infrastrukturę informatyczną, lecz wolą z niej korzystać ponosząc koszty na zasadzie abonamentu. Umowa jest rozliczanym w cyklu rocznym, subskrypcyjnym programem licencjonowania, utworzonym z myślą o uczelniach wyższych, dążących do uproszczenia, ujednolicenia i standaryzacji oprogramowania, z którego korzystają. Proste i elastyczne zasady pozwalają na licencjonowanie oprogramowania dla określonej liczby użytkowników, a nie komputerów, co upraszcza zakup i dystrybucję oprogramowania, a także przynosi wymierne korzyści finansowe. W programie może uczestniczyć cała instytucja lub wybrane wydziały. Campus Agreement wspiera proces standaryzacji oprogramowania wewnątrz całej uczelni, optymalizując ład licencyjny w ramach produktów firmy Microsoft. Standaryzacja wykorzystywanego oprogramowania pozwala na obniżenie całkowitego kosztu posiadania oprogramowania przy jednoczesnym podniesieniu produktywności i usprawnieniu dostępu do najnowszych technologii. „Program subskrypcyjny wzbogaca naszą ofertę narzędzi, z których możemy korzystać, przygotowując i przeprowadzając zajęcia z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Przy wykorzystaniu narzędzi projektowych i nowoczesnego, wydajnego systemu pocztowego będzie można sprawdzać bieżące wiadomości i przekazywać informacje współpracownikom oraz  studentom.” – mówi prof. Radosław Katarzyniak z Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

 

Ważny element umowy to zapewnienie oprogramowania. Oznacza on, że przez okres trwania umowy z Microsoft uczelnia posiada prawo do używania najnowszych wersji oprogramowania oraz wsparcia technicznego, usług, szkoleń i narzędzi informatycznych ułatwiających wdrażanie i migrowanie oprogramowania oraz zarządzanie nim.

 

„W ramach umowy Campus Agreement każdy z pracowników, jak i laboratoria i pracownie przeznaczone do celów dydaktycznych uczelni mogą korzystać z najnowszego systemu operacyjnego Windows, aktualnego pakietu Office Professional Plus, jak również aplikacji Visio Premium. Politechnika Wrocławska zakupiła również licencje do serwerów Exchange, Windows, SQL i SharePoint, wraz z grupą licencji dostępowych Core Cal do wcześniej wymienionych serwerów. Podpisała również umowę umożliwiającą legalizację systemów operacyjnych GGWA.” – opisuje Katarzyna Chańko z Działu Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej.

 
 

A jak to działa w praktyce?
 
Dzięki wdrożonym rozwiązaniom Microsoft Office, Windows, Windows Server, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Visio Premium 2010 i Microsoft SQL Server 2008, każdy z pracowników Politechniki Wrocławskiej może otrzymać bezpośredni dostęp do zadań, informacji i kontaktów z dowolnego miejsca i o każdym czasie. Aby z niego skorzystać wystarczy dostęp do internetu. „Nasi wykładowcy dzięki wdrażanym rozwiązaniom poświęcą więcej czasu na działalność naukową i pracę ze swoimi studentami.” – mówi dr Jacek Oko, Dyrektor Działu Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej

 

Rozwiązania usprawniają komunikację między pracownikami uczelni oraz między pracownikami i studentami. Pomagają wykładowcom w organizacji czasu oraz pogodzeniu napiętego terminarza spotkań, konferencji, zajęć, dyżurów oraz innych uczelnianych obowiązków z wymogiem podróżowania i koniecznością informowania współpracowników i studentów o tym, gdzie i kiedy są osiągalni.

 

„Jeżeli wykładowca będzie planował udział w konferencji naukowej, to wystarczy, że zapisze to w swoim kalendarzu i wtedy wszyscy zainteresowani otrzymają o tym informację. System pocztowy umożliwia automatyczne wysyłanie na telefon komórkowy wiadomości e-mail, przypomnień i notatek z kalendarza. Dzięki temu w jednej chwili możemy otrzymać informacje o spotkaniu lub nowej wiadomości.” – mówi Andrzej Charytoniuk.Dążenie uczelni do sprawnej komunikacji i informatyzacji wynika ze zrozumienia potrzeb współczesnego świata, w którym najważniejszy jest szybki przepływ informacji i dostęp do wiedzy w każdym momencie i z każdego miejsca. Stąd stale rozwijana przez uczelnię współpraca z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi i przemysłem, zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym, w celu odkrywania jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań IT. 

 

„Chcemy być najnowocześniejszą uczelnią w Polsce. Dzięki innowacyjnym narzędziom informatycznym, w tym rozwiązaniom firmy Microsoft, działamy szybko, nowocześnie i przełamujemy tradycyjne podejście do nauczania, a nasi studenci z optymizmem patrzą w przyszłość.” – dodaje Joanna Pająk z Biura Prasowego Politechniki Wrocławskiej.

 

 

 


Podobne wpisy