aon logo

Generał Bogusław Pacek pomoże Ukrainie

NATO w ramach „Programu ds. Wspierania Edukacji Obronnej Ukrainy”, na którego czele stanie generał dywizji Bogusław Pacek, będzie pomagało Ukraińskiemu Resortowi Obrony w reformie systemu nauczania wojskowego. Władze Ukrainy chcą dostosować swoją edukację wojskową do standardów panujących w krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Główny nacisk ma zostać położony na naukę języka angielskiego, kształtowanie profesjonalnej kadry dowódczej i odpowiednie przygotowanie ich do pełnienia misji zagranicznych. – NATO zwróciło się do mnie z propozycją napisania i kierowania takim programem. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla mnie, także dla Akademii Obrony Narodowej, która ma być liderem projektu – mówi gen. Bogusław Pacek, rektor-komendant AON.

Program przygotowany przez Generała dywizji Bogusława Packa ma zostać oficjalnie przyjęty 18 czerwca w siedzibie Dowództwa Strategicznego NATO ds. Transformacji w Norfolk.

Koordynatorzy programu wyznaczyli do współpracy cztery miasta i sześć uczelni na terenie Ukrainy:
– Uniwersytet Obrony Narodowej,
– Instytut Wojskowy w Kijowie,
– Uniwersytet Sił Powietrznych,
– Akademię Prawa w Charkowie,
– Akademię Marynarki Wojennej w Sewastopolu
– Akademię Wojsk Lądowych we Lwowie.

Szacowany czas trwania Programu ds. Wspierania Edukacji Obronnej Ukrainy: 3 lata.

Warto zaznaczyć, iż do tej pory programami tego typu zajmowali się wojskowi z USA. Gen. Pacek otrzymał od NATO „wolną rękę” w kwestii doboru ekspertów, którzy będą pomagać w reformie ukraińskiego szkolnictwa wojskowego. – Zaprosiłem przede wszystkim specjalistów z Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Lotniczej w Dęblinie – wymienia gen. Pacek. W pomoc na rzecz rozwoju i unowocześnienia systemu edukacji wojskowej na Ukrainie włączą się też ośrodki akademickie ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji.

NATO zrealizowało już 10 programów unowocześnienia edukacji wojskowej. Objęto nimi takie kraje jak Afganistan, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Mauretania, Mołdawia, Mongolia, Irak i Uzbekistan.

 

Źródło: polukr.net

Podobne wpisy