ed-clark-with-golden-eagle-md

Edward E. Clark w Polsce

Seminarium Wildlife Center of Virginia poprowadzi uznany na całym świecie specjalista w dziedzinie ochrony dzikiej przyrody Edward E. Clark – prezydent Wildlife Center of Virginia. Przedmiotem seminarium będą praktyczne zagadnienia dotyczące tworzenia i rozwoju efektywnie zarządzanych ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich w Polsce. Edward Clark podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem z osobami pracującymi w ośrodkach dla zwierząt dzikich w Polsce.

„Ed Clark jest krajowym liderem w dziedzinie ochrony przyrody. Pod jego nadzorem The Wildlife Center stało się jednym z przodujących na świecie weterynaryjnych szpitali naukowych dla dzikiej przyrody. Ed otrzymał wiele nagród i odznaczeń m.in. wyróżnienie od rządu wenezuelskiego za jego działalność promującą edukację środowiskową w społecznościach wiejskich oraz zwalczającą nielegalny handel neotropikalną dziką przyrodą”. – powiedziała Agata Tyszkiewicz, Mecenat Publiczno-Prywatny.

Podczas seminarium zostaną poruszone takie kwestie, jak przygotowanie strategii działania ośrodka, nawiązanie współpracy między organizacjami chroniącymi dziką przyrodę – wymiana dobrych praktyk, studium przypadków i doświadczeń.
Współorganizatorami seminarium są Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Fundacja mecenat Publiczno-Prywatny. Patronat nad wydarzeniem objął Główny Lekarz Weterynarii oraz Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Podobne wpisy