dotacje

Dofinansowanie dla najlepszych

Aby zakwalifikować się na listę wybranych jednostek trzeba spełnić określone kryteria.
1. Jednym z wymogów jest prowadzenie kierunków, które zostały wyróznione przez PKA (obecnie Polska Komisja Akredytacyjna), jednakże nie dotyczy to zamiejscowych ośrodków dydaktycznych.
2. Ponadto każdy z tych kierunków (tzn. już wyróżnionych przez PKA) musi się znajdować w trójce o najwyższym wskaźniku efektywności naukowej. Dokonuje się to na podstawie odgórnych ocen paramterycznych, układanych dla danego kierunku.
3. Jednostaka starająca się o dofinansowanie, musi także posiadać najwyższą kategorię – czyli kategorię A(1) – wynikającą ze wspomnianej już parametryzacji.
 

Owa parametryzacja oznacza nie tylko aktualizację ocen, ale także motywujące premiowanie publikowania prac wysokiej jakości. W nowej parametryzacji o kategorii jednostki naukowej (JN) bardziej miały decydować jej wartościowe produkty niż same zasoby (np. nie liczba profesorów, ale dobrych publikacji), nie liczono też nadanych doktoratów czy uzyskanych grantów, gdyż te powinny się kończyć liczącymi się publikacjami. Przewidziano też punktowanie „uczestnictwa jednostki w projektach programów ramowych lub innych konkursach UE”. Udoskonalony system parametryzacji, kładzie nacisk na uskutecznianie działań, mających czynić naukę polską bardziej dostępną i znaczącą dla świata.

 

Dotacje projakościowe wspierają jednostki stawiające na jakość nauczania, zamiast na ilość. Jednocześnie mają sprzyjać dalszemu podążaniu w tym kierunku. Środki z takich dotacji pozwalają podnieść pensje pracowników naukowych nawet o 5 tys., a studentom zapewnią wyższe stypendia.

Wsparcie finansowe w wysokości 0,5 mln zł uczelnie będą otrzymywać na trzy lata. Po tym czasie wysokość dotacji może zostać zmieniona. Rozporządzenie ministra weszło w życie 1 stycznia 2012 r. W budżecie na przyszły rok na dotacje projakościowe zarezerwowano 230 mln zł.

Oto lista jednostek naukowych, którym przyznano „dotacje projakościowe” :
www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Komunikaty/20120530_tabela.pdf

Podobne wpisy