logo

Dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznane!

Dla studentów Politechniki Krakowskiej przygotowano programy szkół letnich w partnerstwie uczelniami z Europy oraz USA, a także szeroką ofertę certyfikowanych szkoleń, warsztatów i kursów podnoszących kompetencje zawodowe i językowe. Dzięki wizytom studyjnym w firmach, instytucjach i samorządach współpracujących z uczelnią, studenci będą mieli jeszcze więcej okazji do bezpośredniego kontaktu z praktyką inżynierską. Uczelnia ma w planach otwarcie międzywydziałowego laboratorium Future Lab PK, w którym studenci różnych kierunków, przy wsparciu opiekunów z PK i mentorów z firm, będą rozwiązywać rzeczywiste problemy inżynierskie i realizować konkretne zadania zlecone przez pracodawców. Program rozwoju PK przewiduje działania podnoszące kompetencje pracowników dydaktycznych, m.in.

 • szkolenia i warsztaty z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz wysokospecjalistycznych programów informatycznych zagraniczne staże dydaktyczne,
 • szkolenia z nauczania w językach obcych i metodami e-learningowymi.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 5 mln zł na realizację projektu lisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Z programu skorzysta ponad 1000 studentów oraz 300 pracowników naukowych uczelni.

Działania zaplanowane w projekcie zostały określone na podstawie przeprowadzonych badań i odpowiadają oczekiwaniom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez:

 • dostosowanie oferty dydaktycznej do oczekiwań rynku pracy,
 • wzrost umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego,
 • podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników akademickich,
 • podniesienie kompetencji kadry administracyjnej,
 • podniesienie jakości kształcenia, zarządzania i przepływu informacji w uczelni.

Politechnika Świętokrzyska otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 mln zł, które zostaną przeznaczone, m. in. na: podnoszenie kompetencji pracowników oraz studentów oraz utworzenie czterech, nowych specjalności na prowadzonych już kierunkach:

 • Modelowanie informacji o budynku,
 • Inżynieria proekologiczna,
 • Teleinformatyka,
 • Komputerowe systemy sterowania i pomiarów.

Studenci skorzystają z dodatkowych szkoleń i warsztatów, które mają im pomóc w tworzeniu i prowadzeniu własnej firmy. Uczelnia poszerzy też ofertę staży w wiodących przedsiębiorstwach regionu.

https://www.youtube.com/watch?v=xCjdbZYsXjQ

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otrzymał ponad 6 mln zł w ramach konkursu POWER finansowanego przez NCBIR. Główny cel projektu to poprawa jakości funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez realizację Programu Zintegrowanego uczelni dla kadry akademickiej i studentów. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05. 2018 roku do 31.05.2021 roku.

Z uzyskanych środków UR w Krakowie zrealizuje:

 • działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią,
 • Wsparcie uczelnianych struktur administracyjnych związanych z absorpcją funduszy zewnętrznych,
 • Działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych,\
 • Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • Realizację kierunków kształcenia w języku angielskim.
 • Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych oraz zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Uniwersytet Rzeszowski otrzymał dofinansowanie, dzięki którym zrealizuje takie projekty jak:

 • Studencie do dzieła ! – nowe kwalifikacje szansą na sukces,
 • Przez staż do zatrudnienia,
 • Staże szansą na zatrudnienie,
 • Kariera zaczyna się od stażu,
 • Rozwój kompetencji zawodowych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w obszarze technologii żywności i żywienia człowieka,
 • Rozwój kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR.

Politechnika Białostocka otrzymała 12 mln zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Uczelnia realizować będzie projekt pod nazwą „PB 2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”. Projekt obejmuje m.in. utworzenie „Fabryki Dobrego Inżyniera”, uruchomienie nowych kierunków studiów i specjalności, upraktycznienie kształcenia, podniesienie kompetencji kadry oraz wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego.
2018 02 19 12 mln dla PB 13

Podobne wpisy