logo UPWR

Certyfikat „Uczelni Liderów” dla Uniwersytetu Przyrodniczego

 
 

Uroczysta gala podsumowująca II edycję programu certyfikacji „Uczelnia Liderów” odbyła się dziś, tj.we wtorek 12 czerwca w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

W konkursie, w którym startowało ponad 100 szkół wyższych z całej Polski, przyznano też sześć nagród dodatkowych – statuetki „Aurea Praxis” dla rektorów wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania wswoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.  Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Roman KOŁACZ uzyskał – jako jeden z TRZECH rektorów uczelni publicznych w Polsce i jedyny z Wrocławia – wyróżnienie „Aurea Praxis”.

 
Certyfikaty „Uczelnia Liderów” uzyskało 49 szkół wyższych, które w wyniku oceny trzech niezależnych recenzentów konkursowych otrzymały co najmniej 60 punktów rankingowych (na 90 możliwych do uzyskania –każdy z recenzentów mógł przyznać uczelni od 0 do 30 pkt). Recenzenci oceniali m.in. jakość oferty dydaktycznej, umiędzynarodowienie studiów, zakres współpracy uczelni z otoczeniem, aktywność biura karier i stopień powiązania kształcenia z rynkiem pracy. Była to ocenia jakościowa.
 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otrzymał bardzo wysokie oceny we wszystkich kategoriach. Rektor prof. Roman Kołacz otrzymał wyróżnienie „Aurea Praxis” w dowód uznania za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, rozwój współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z zagranicą oraz wzorcową aktywność w dziedzinie inicjowania i zacieśniania współpracy uczelni z otoczeniem zewnętrznym.
 Wśród wrocławskich uczelni Uniwersytet Przyrodniczy jest jedyną szkołą wyższą, która w tegorocznej edycji projektu uzyskała nagrodę specjalną „Aurea Praxis”. Oprócz Uniwersytetu Przyrodniczego jury nagrodziło jeszcze dwie inne wrocławskie uczelnie, przyznając im certyfikaty zwykłe (bez nagród specjalnych).
 
Certyfikatem „Uczelnia Liderów” uhonorowano uczelnie, które starają się kształcić absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych, uczelnie wyróżniające się na tle innych jako inwestujące w kształcenie dla rynku pracy, dbające o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowujące ich do efektywnego startu na rynku pracy. Certyfikat otrzymują szkoły wyższe, które kształcą liderów, starają się wcielać w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej, inwestują we współpracę ze swoim otoczeniem społecznym, a także podejmują działania w kierunku rozwijania wśród studentów postaw pro-przedsiębiorczych.

Podobne wpisy