ujlogo

Uroczyste posiedzenie na Wydziale Chemii UJ

 W 100-lecie przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla z chemii, rok 2011 obchodzony był na całym świecie jako Międzynarodowy Rok Chemii oraz rok
 dedykowany naszej wielkiej Rodaczce. W tym szczególnym roku przypadła również trzydziesta rocznica utworzenia Wydziału Chemii UJ. Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału, w którym udział wezmą władze uczelni z rektorem, profesorem Karolem Musiołem na czele, pracownicy i studenci Wydziału Chemii, zaproszeni chemicy z polskich uczelni oraz przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarnych, jest zdarzeniem kończącym obchody tego szczególnego roku w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Program:

Otwarcie – dziekan Wydziału Cemii, prof. Grażyna Stochel
Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karola Musioła
Wręczenie Medali Pamiątkowych Uniwersytetu Plus ratio quam vis
Jak powstał Wydział Chemii?, prof. Zofia Stasicka
Wydział Chemii dziś i jutro, prof. Grażyna Stochel
Wręczenie Łańcucha Dziekańskiego
Informacyjne rozpoznanie wiązań chemicznych, prof. Roman Nalewajski
Skąd przychodzimy?, dr hab. Barbara Rys
Była sobie chemia – projekcje filmów, wystawy

Podobne wpisy