Uczelnie publiczne w Polsce

Uczelnie Publiczne

Przede wszystkim za większością uczelni publicznych stoi tradycja – często w postaci kilkudziesięcioletniej (zdarza się że i liczona w setkach lat) historii, najwybitniejszych naukowców i olbrzymiego zaplecza infrastrukturalnego. To ostatnie często związane jest też z nowoczesnością – wiele publicznych uczelni, obok wielu budynków starych, często wręcz zabytkowych, posiada już i ciągle rozbudowuje nowoczesne kampusy. Pełno w nich multimediów, najświeższych nowinek technologicznych, co tylko podnosi komfort studiowania i daje coraz większe możliwości studentom.

Studia na uczelni państwowej to także, co zostało już powyżej zauważone, najlepsza kadra naukowa. Praktycznie każdy z naukowców, któremu zależy na nieustannym rozwoju i poszerzaniu dorobku naukowego, jest związany z jakąś uczelnią publiczną. I to właśnie na niej przeprowadza najważniejsze badania, publikuje artykuły naukowe, organizuje bądź bierze udział w konferencjach, czy też w końcu osiąga kolejne stopnie naukowe. W ramach swojej pracy dydaktycznej prowadzi również nieustannie zajęcia ze studentami i doktorantami.

Obecność najlepszej kadry zwykle jest synonimem najwyższego poziomu. Oczywiście poziom ten jest bardzo zróżnicowany. Ale też można zauważyć pewną, dość oczywistą prawidłowość: im uczelnia ma lepszych naukowców, tym jej poziom jest wyższy i cieszy się większym zainteresowaniem ze strony studentów.

Inną zaletą studiów na uczelni publicznej jest to, że, przynajmniej w zakresie studiów stacjonarnych, są to z reguły studia bezpłatne. Oprócz tego uczelnie posiadają dość rozbudowany system socjalny, z którego korzystać mogą tak studenci dzienni, jak i zaoczni.

Korzystnie na uczelnie finansowane przez państwo wpłynęły również ostatnie zmiany w systemie, a także niż demograficzny i popyt na studia. Mniejsza liczba chętnych oraz coraz większa liczba uczelni w końcu doprowadziły do realnej konkurencji na polskim rynku edukacyjnym. Dotknęło to również uczelnie publiczne, które również muszą bardziej zadbać o studentów.

Choć już od ponad dwudziestu lat żyjemy w wolnym kraju i bardzo wiele w polskiej edukacji w tym czasie się zmieniło, to jednak ciągle najlepsze wykształcenie w kraju oferują uczelnie publiczne.

Podobne wpisy