stanislaw waltos

Stanisław Waltoś profesorem honorowym UJ

28 marca Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego pozytywnie zaopiniował wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora honorowego UJ prof. Stanisławowi Waltosiowi. Recenzentami byli prof. Tomasz Grzegorczyk z Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Piotr Kruszyński z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś urodził się 9 lutego 1932 w Stanisławowie. Z Uniwersytetem Jagiellońskim związany jest od ponad półwiecza. W 1954 r. ukończył prawo, a osiem lat później uzyskał stopień naukowy doktora w oparciu o rozprawę zatytułowaną „Funkcje i formy aktu oskarżenia w procesie karnym”, którą wyróżnił periodyk „Państwo i Prawo”. W 1968 roku, na podstawie pracy „Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym”, został doktorem habilitowanym. W 1979 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

Ranga naukowa, zaświadczona kilkuset publikacjami, doceniona została nie tylko na Uniwersytecie, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Postępowania Karnego. Przez dziesięciolecia zajmował również kierownicze stanowiska w strukturach Polskiej Akademii Nauk, a także Polskiej Akademii Umiejętności. Czynnie zaangażowany w prace nad tworzeniem prawa, począwszy od Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności, kontynuował prof. Waltoś tę aktywność w komisjach legislacyjnych III RP, pracując przy projektach wprowadzenia instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego. Środowiska naukowe doceniły tę aktywność. UMCS, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Kaliningradzie nadały mu zaszczytny tytuł doktora honoris causa. Doceniony został także przez władze państwowe, które odznaczyły go w minionym roku Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Waltoś zajął również wybitną pozycję w muzealnictwie Polskim. Od 1977 r. pełnił funkcję dyrektora Muzeum Uniwersyteckiego UJ, systematycznie uzupełniając jego zbiory i czyniąc je żywym punktem na mapie kulturalnej Krakowa i Polski. Również środowisko muzealników doceniło talenty profesora, powierzając mu funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów.

Tę pobieżną charakterystykę dokonań profesora Waltosia należy uzupełnić przypominając jego wybitny talent pisarski i oratorski, a także ujmującą osobowość, jednającej mu poza oczywistym uznaniem, również powszechną sympatię.

Podobne wpisy