toruń

Rekrutacja zimowa 2014 na toruńskich uczelniach

Dlaczego warto skorzystać z oferty edukacyjnej toruńskich uczelni? Co można na nich studiować? Jak wygląda życia studenckie w Toruniu? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie na portalu Toruń.Studia.Net

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, w ramach rekrutacji zimowej, proponuje swoim kandydatom aż cztery kierunki zaocznych studiów licencjackich:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • finanse i rachunkowość,
 • turystyka i rekreacja oraz
 • zarządzanie.

WSB posiada ponadto bardzo rozbudowany wachlarz programów studiów podyplomowych, na które również prowadzona jest rekrutacja śródroczna:

 • menedżer sprzedaży,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • kadry i płace w praktyce,
 • nowoczesny marketing,
 • rachunkowość i zarządzanie finansami oraz
 • zamówienia publiczne w praktyce.

Uczelnia prowadzi także nabór na studia MBA, które prowadzone są na wydziale WSB w Bydgoszczy.

Rekrutację zimową prowadzi również Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie można ubiegać się o przyjęcie na następujące kierunki studiów:

 • Administracja, studia drugiego stopnia prowadzone w trybie niestacjonarnym.
 • Etnologia – antropologia kulturowa, studia pierwszego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.
 • Etnologia – antropologia kulturowa, studia drugiego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.
 • Filologia polska, studia drugiego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.
 • Fizyka techniczna, studia drugiego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym, studia trzysemestralne.
 • Informatyka, kierunek zamawiany, studia drugiego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.
 • Informatyka stosowana, studia drugiego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Rejestracja do dnia 7 lutego 2014 r.

Podobne wpisy