logo teraz polska

Przedłużenie terminu składania prac do konkursu!

 
Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w konkursie mogą złożyć komplet dokumentów (CV, ankieta rejestracyjna, zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz 2xCD z pracą) w siedzibie Fundacji lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).
 
W tym roku pula nagród sięga 50.000 zł, poza tym na laureatów czekają liczne staże, praktyki oraz publikacje. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu w organizację konkursu licznych ministerstw, największych uczelni w Polsce oraz instytucji stał się on w ostatnich latach jednym z najpopularniejszych konkursów dla absolwentów uczelni wyższych. Jego celem jest popularyzacja tematyki promocji Polski oraz wspieranie procesu kształcenia nowoczesnych kadr dla potrzeb marketingu narodowego.
 
Więcej informacji na www.terazpolska.pl lub na Facebook’u

Podobne wpisy