Poznański AWF dla lekcji wuefu

Grant o budżecie 498 tysięcy euro już się zakończył. Jego nazwa brzmiała: „Health(a)ware an experienced-based learning and teaching approach for physical and health education”, czyli w polskim tłumaczeniu „Świadomość zdrowia – nauczanie i uczenie się oparte o doświadczanie i dydaktyczne podejście do wychowania fizycznego i zdrowotnego.”

„Koordynatorem całości projektu jest Uniwersytet im. Humboldta z Berlina” – informuje Mariola Dymarczyk, rzecznik prasowy AWF.

W realizacji grantu brały także udział: Inivesidad Politecnica de Madrid, Norges Indrettshogskole Oslo, Charles University Praga, Univesitat Wien. Każda z uczelni miała wyznaczonego koordynatora krajowego do prac nad grantem.

AWF Poznań reprezentował dr hab. prof. AWF Michał Bronikowski, kierownik Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego, wykładowca m.in. Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w Olimpii w Grecji.

W ramach projektu, uczelnie przygotowywały każda po 15 przykładów lekcji wychowania fizycznego i zdrowotnego, 5 projektów i 5 zajęć warsztatowych. Spośród tych propozycji do publikacji w podręczniku zostaną wybrane najciekawsze przykłady, opracowane przez każdy z krajów.

Projekt koncentrował się na młodzieży w wieku 10 – 16 lat. Najwięcej uwagi poświęcono 13 – 16 latkom, którzy w dużej części przestają się interesować aktywnością fizyczną.

Każda z uczelni miała także określone zadania do realizacji. Poznańska uczelnia przygotowała konferencję pt. „Physical Education and Health – partners for the future”, prezentującą wypracowane przez poszczególne uczelnie koncepcje teoretyczne.

Konferencja odbyła się w 2008 roku. Poprzedziła tydzień warsztatów metodycznych dla nauczycieli i studentów, gdzie każdy z krajów zaprezentował przykłady lekcji.

„Na konferencji i warsztatach udało się nam zgromadzić ponad 100 uczestników z zagranicy oraz 300 nauczycieli i studentów z Polski, w szczególności związanych z naszą uczelnią” – informuje prof. Michał Bronikowski.

Polacy pracowali nad takimi przykładami niestandardowych zajęć WF dla gimnazjalistów, które zachęcałyby do uczestniczenia w nich.

„Chcemy, aby nauczyciele odeszli od schematów prowadzenia lekcji, które są mało ciekawe i nie aktywizują wszystkich uczniów. Zależy nam również na podkreśleniu całożyciowej roli aktywności fizycznej w przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom zachowań sedenteryjnych +młodzieży internetowej+” – mówi prof. Bronikowski.

Naukowcy, którzy uczestniczyli grancie, mieli okazję do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami z kolegami z zagranicy nt. prowadzenia lekcji WF czy wyjazdów na konferencje poza granice Polski. „W przypadku tego projektu +ścieranie się+ różnych punktów widzenia i stanowisk naukowych pozwoliło na wypracowanie wspólnej europejskiej płaszczyzny dla dalszego rozwijania wychowania fizycznego i zdrowotnego, a przygotowywany podręcznik i zawarte w nim konkretne przykłady posiadające dużą wartość aplikacyjną, pozwolą na unowocześnienie metodyki nauczania, a tym samym i na jej uatrakcyjnienie” – dodaje profesor.

Grant przyniósł też korzyści w postaci kilku wykładów, wygłoszonych dla uczniów szkół z Poznania, warsztatów dla nauczycieli WF pt.: „Świadomość zdrowia w nauczaniu” oraz szeregu publikacji, spośród których doniesienia naukowe, przygotowane przez zespół: M.Bronikowski, M.Bronikowska, M.Kantanista, M.Ciekot, I.Laudańska-Krzemińska, Sz.Szwed na konferencję w Madrycie zdobyły tam pierwszą nagrodę.

„Ponieważ praca nad tym grantem została wysoko oceniona przez ewaluatora zewnętrznego, który gościł z wizytą na AWF w styczniu ub. roku i dostrzeżona wśród osób zajmujących się wychowaniem fizycznym na +rynku+ europejskim, zaowocowało to zaproszeniem pracowników AWF do kolejnego grantu europejskiego” – informuje Dymarczyk.

źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy