Powstaje Wrocławska Unia Akademicka

Ceremonia podpisania porozumienia odbędzie się w poniedziałek 27 września o godz. 13.00 we wrocławskim Ratuszu.
 
Na uroczystość zostali zaproszeni m.in.: marszałek i wicemarszałkowie województwa dolnośląskiego, wojewoda i wicewojewoda dolnośląski, prezydent i wiceprezydenci Wrocławia, przewodniczący rady miejskiej i sejmiku województwa dolnośląskiego, rektorzy, prorektorzy i dziekani uczelni tworzących Wrocławską Unię Akademicką, ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego, kultury, sportu oraz zdrowia, przewodnicząca KRASP prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodniczący Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki, posłowie, senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego z województwa dolnośląskiego.
 
Powołanie Wrocławskiej Unii Akademickiej jest konsekwencją wcześniejszych działań. Z inicjatywy rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Romana Kołacza rektorzy siedmiu wrocławskich uczelni (Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Medycznej, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych) podpisali w lutym br. oświadczenie, w którym zobowiązali się podjąć systematyczne działania służące integracji wrocławskiego akademickiego szkolnictwa wyższego. Od miejsca spotkania – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach – zostało ono nazwane Deklaracją Pawłowicką. Znacznie wcześniej, 10 lat temu, kiedy obowiązująca ustawa o szkolnictwie wyższym jeszcze nie dopuszczała tworzenia związków uczelni, z ideą powołania wspólnoty uczelni o nazwie Uniwersytet Dolnośląski wystąpił ówczesny rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a późniejszy wiceminister edukacji narodowej, prof. Tadeusz Szulc.
 
Idea prof. Tadeusza Szulca sprzed 10 lat oraz deklaracja woli wyrażona przez rektorów w lutym tego roku doczekała się realizacji.

Podobne wpisy