phoca_thumb_s_monety_rozne

Ponad 158 mln zł dla trzech uczelni

     
W dniu 31 sierpnia 2009 r. została zawarta umowa z Politechniką Warszawską na realizację projektu „Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej” na łączną kwotę dofinansowania 39 530 000 zł. Projekt obejmuje budowę nowego gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz zakup nowoczesnego wyposażenia internetowego (ICT).
 
Tego samego dnia z Politechniką Łódzką podpisana została umowa na realizację projektu „Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej” również na kwotę dofinansowania 39 530 000 zł. Projekt przewiduje budowę i modernizację Centrum Technologii Informatycznych Politechniki. Na szczególną uwagę zasługują wysoce specjalistyczne laboratoria, które zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt z zakresu ICT.
 
2 września 2009 r. została zawarta umowa z Politechniką Wrocławską na realizację projektu „Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno – Technologiczne 'Technopolis’ we Wrocławiu” na łączną kwotę dofinansowania 79 060 000 zł. Projekt obejmuje zaprojektowanie, realizację i wyposażenie dwóch budynków o funkcji dydaktyczno – naukowo – laboratoryjnej na potrzeby Wydziału Elektroniki oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.
 
źródło: MEN

Podobne wpisy