pnfn

Polacy i Niemcy dla historii Żydów na Śląsku

Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. 
Jej celem jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.
Według przewodniczącej zarządu fundacji prof. Rity Suessmuth, działalność fundacji wpisuje się w potrzeby polsko-niemieckiego środowiska naukowego. „Już od lat 70. można mówić o ożywionych kontaktach naukowych, ale głównie dotyczyło to nauk przyrodniczych. Tymczasem ambicją fundacji jest ożywienie naukowych kontaktów również w dziedzinie nauk humanistycznych” – mówiła Suessmuth.
Jak poinformowała, na pierwszy konkurs z listopada 2008 r. wpłynęło prawie 60 wniosków o łącznej wartości 14 mln euro. „Projekty te cechuje wysoka jakość i dotyczą różnych dziedzin nauki. Żałuję, że fundacja nie ma większych finansowych możliwości, aby móc je wesprzeć” – powiedziała przewodnicząca zarządu.
W sumie fundacja wesprze 16 projektów na kwotę ponad milion euro. Wśród nich jest m.in. projekt Uniwersytetu Wrocławskiego, Leo Baeck-Institute NY/Berlin, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Instytutu Historii Niemieckich Żydów z Hamburga dotyczący historii Żydów na Śląsku, a także projekt o zjawisku „euro-sierot” w Polsce i dzieci sezonowych pracowników w Niemczech z perspektywy pedagogicznej, który będzie realizował Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Uniwersytet Hildesheim. Za 100 tys. euro Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet w Tuebingen zrealizuje projekt „Kino polskie – europejska kultura filmowa”.
Fundacja wesprze także naukowe konferencje m.in. polsko-niemiecką konferencję „Region-przemysł-migracje” o historii społecznej Górnego Śląska w XX wieku czy konferencję „Medycyna i wojna – w perspektywie historycznej”, programy stypendialne np. dla polskich studentów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz kierunki studiów i sieci współpracy naukowej m.in. rozbudowę wielojęzycznych kierunków studiów na Viadrinie.
Suessmuth dodała, że na obecnie trwający konkurs, który rozpoczął się w lutym 2009 r. wpłynęło 47 wniosków o łącznej kwocie ok. 12 mln euro. W piątek fundacja zadecyduje czyje projekty otrzymają finansowe wsparcie.
Działalność fundacji poparł w czwartek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego prof. Władysław Bartoszewski, który powiedział, że współpraca naukowa między Polską a Niemcami jest kluczowa do wzajemnego zbliżenia między narodami. „Warto pamiętać, że z tego będzie największy pożytek nie dla nas, ale dla przyszłych pokoleń; dla tych którzy dzisiaj zaczynają, a za 20 lat będą doświadczonymi budowniczymi dalszej umocnionej, normalnej współpracy narodów” – podkreślił Bartoszewski.
Fundacja wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia w zakresie nauk humanistycznych, kultury, prawa, nauk społecznych i ekonomicznych. Zgłaszane projekty powinny być przygotowywane i realizowane przez studentów i naukowców z obu krajów. Adresatami finansowania są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i Niemczech.
Umowa o współpracy w ramach powołanej fundacji została podpisana w czerwcu ubiegłego roku przez minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarę Kudrycką i jej odpowiedniczkę w niemieckim rządzie Annette Schavan. Kapitał fundacji wynosi obecnie 50 mln euro.NNO
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy