Olszyyn

Uczelnie Olszyn

Olsztyn to główny ośrodek akademickich w województwie warmińsko-mazurskim. Na uczelniach olsztyńskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie olsztyńskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Olsztyna oraz całych Warmii i Mazur.

W Olszynie możesz studiować na następujących uczelniach:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • Wydział Bioinżynierii Zwierząt
 • Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Wydział Geoinżynierii
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • Wydział Lekarski
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Nauk Technicznych
 • Szkoła Zdrowia Publicznego
 • Wydział Nauki o Żywności
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Sztuki
 • Wydział Teologii

Inne uczelnie prowadzące studia w Olsztynie

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Korczaka Akademia Nauk Stosowanych Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie (filia)
 • Gdańska Szkoła Wyższa Filia w Olsztynie

Zobaczy wszystko o studiach na olsztyńskich uczelniach.

Olsztyn to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. Jako stolica województwa skupia sporą część aktywności biznesowej, życia publicznego (w tym administracji państwowej i samorządowej), przemysłu i usług.

W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Olsztyna oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do elbląskich kandydatów.

Podobne wpisy