Elbląg

Uczelnie w Elblągu

Elbląg to jeden z większych ośrodków akademickich w województwie warmińsko-mazurskim. Na uczelniach elbląskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie elbląskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Elbląga i subregionu elbląskiego.

W Elblągu możesz studiować na następujących uczelniach:

  • Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Filia w Elblągu

Zobaczy wszystko o studiach na elbląskich uczelniach.

Elbląg to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Elbląga oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do elbląskich kandydatów.

Podobne wpisy