up logo

Międzynarodowa konferencja o wspieraniu rozwoju niepełnosprawnych

Celem organizatorów jest interdyscyplinarna wymiana wiedzy pochodzącej z teorii oraz praktyki związanej z problemami profilaktyki oraz wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością. Zmieniające się koncepcje, mające swoje źródło w osiągnięciach nauk medycznych, technicznych, pedagogicznych, psychologicznych i społecznych, ponadto regulacje prawne dotyczące udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, sytuacja dorosłych osób z niepełnosprawnością zobowiązują do podejmowania debaty nad istotą, kierunkami oraz praktycznymi rozwiązaniami w obszarze profilaktyki, wspierania, wspomagania, pomocy osobom z niepełnosprawnością na przestrzeni ich życia. Zamysł III edycji konferencji zobowiązuje, aby osobom zainteresowanym udziałem w niej nie narzucać szczegółowych tematów, obszary tematyczne nie zostały sprecyzowane. Ich ostateczne sformułowanie nastąpi po wpłynięciu zgłoszeń. Po konferencji wygłoszone referaty zostaną zebrane i opublikowane w formie recenzowanej monografii.

Rozpoczęcie konferencji będzie miało miejsce w Budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Ingardena 4. Po części plenarnej i przerwie, uczestnicy kontynuować będą obrady (organizatorzy zapewniają przejazd autokarem) w pięknie położonej wśród Beskidów i Gorców Mszanie Dolnej, w XVI-wiecznym kasztelu Folwark Stara Winiarnia dawnej siedziby panów możnych – Hrabiów Krasińskich.

Konferencja jest kontynuacją tematyki zaproponowanej w I i II edycji, począwszy od zorganizowanej w 2009 roku w Kocierzu k/Andrychowa oraz w 2011 roku w Tyńcu k/Krakowa.

Opłata konferencyjna za uczestnictwo czynne wynosi 600 zł. W jej ramach zapewniony jest: nocleg, wyżywienie, udział w uroczystym bankiecie oraz druk materiałów w recenzowanej pracy zbiorowej, przejazd autobusem na trasie Kraków – Mszana Dolna, Mszana Dolna – Kraków. Dla biernych uczestników opłata wynosi 450 złotych.

Wszystkie bieżące informacje dotyczące konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki Specjalnej.

Podobne wpisy