Lublin lubelskie stare miasto, panorama miasta

Uczelnie Lublin

Lublin to jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w województwie lubelskim. Na uczelniach lubelskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie lubelskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Lublina oraz całej Lubelszczyzny.

W Lublinie możesz studiować na następujących uczelniach państwowych i prywatnych:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Wydział Artystyczny
  • Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Wydział Chemii
  • Wydział Ekonomiczny
  • Wydział Filologiczny
  • Wydział Filozofii i Socjologii
  • Wydział Historii i Archeologii
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Wydział Politologii i Dziennikarstwa
  • Wydział Prawa i Administracji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  • Wydział Filozofii
  • Wydział Medyczny
  • Wydział Nauk Humanistycznych
  • Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
  • Wydział Nauk Społecznych
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  • Wydział Teologii

Politechnika Lubelska

  • Wydział Budownictwa i Architektury
  • Wydział Elektrotechniki i Informatyki
  • Wydział Inżynierii Środowiska
  • Wydział Mechaniczny
  • Wydział Podstaw Techniki
  • Wydział Zarządzania

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  • Wydział Farmaceutyczny
  • Wydział Lekarski
  • Wydział Lekarsko-dentystyczny
  • Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  • Wydział Agrobioinżynierii
  • Wydział Inżynierii Produkcji
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  • Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Inne uczelnie prowadzące studia w Lublinie

  • Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
  • Lubelska Akademia WSEI
  • Szkoła Główna Menedżerska COLLEGIUM HUMANUM Filia w Lublinie

Zobaczy wszystko o studiach na lubelskich uczelniach.

Lublin o dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. Jako stolica województwa skupia sporą część aktywności biznesowej, życia publicznego (w tym administracji państwowej i samorządowej), przemysłu i usług.

W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Lublina oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do lubelskich kandydatów.

Podobne wpisy