Lublin lubelskie stare miasto, panorama miasta

Uczelnie Lublin

Lublin to jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w województwie lubelskim. Na uczelniach lubelskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie lubelskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Lublina oraz całej Lubelszczyzny.

W Lublinie możesz studiować na następujących uczelniach państwowych i prywatnych:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Wydział Artystyczny
 • Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Ekonomiczny
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Filozofii i Socjologii
 • Wydział Historii i Archeologii
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wydział Politologii i Dziennikarstwa
 • Wydział Prawa i Administracji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Wydział Filozofii
 • Wydział Medyczny
 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Wydział Teologii

Politechnika Lubelska

 • Wydział Budownictwa i Architektury
 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Podstaw Techniki
 • Wydział Zarządzania

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Lekarski
 • Wydział Lekarsko-dentystyczny
 • Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • Wydział Agrobioinżynierii
 • Wydział Inżynierii Produkcji
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Inne uczelnie prowadzące studia w Lublinie

 • Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Główna Menedżerska COLLEGIUM HUMANUM Filia w Lublinie

Zobaczy wszystko o studiach na lubelskich uczelniach.

Lublin o dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. Jako stolica województwa skupia sporą część aktywności biznesowej, życia publicznego (w tym administracji państwowej i samorządowej), przemysłu i usług.

W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Lublina oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do lubelskich kandydatów.

Podobne wpisy