Miasta akademickie na Lubelszczyźnie

W Województwie Lubelskim działają publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, prowadzące kierunki licencjackie, inżynierskie, magisterskie i studia podyplomowe.

W województwie Lubelskim możesz studiować przede wszystkim w głównych ośrodkach akademickich:

 • Lublin
 • Biała Podlaska

Możesz także studiować w innych ośrodkach akademickich, takich jak:

 • Chełm
 • Radzyń Podlaski
 • Ryki
 • Zamość
 • Puławy
 • Krasnystaw

Szkoły wyższe w Lubelskiem

 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  Filia w Radzyniu Podlaskim
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie Filia w Krasnymstawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
 • Akademia Zamojska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Filozofii
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Medyczny
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Humanistycznych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Teologii
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie Instytut Logistyki i Transportu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie Instytut Nawigacji
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie Wydział Lotnictwa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury
 • Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Politechnika Lubelska Wydział Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki
 • Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania
 • Szkoła Główna Menedżerska COLLEGIUM HUMANUM Filia w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego Filia w Lubinie
 • Uczelnia Korczaka Akademia Nauk Stosowanych Filia w Lublinie
 • Uczelnie w Białej Podlaskiej
 • Uczelnie w Chełmie
 • Uczelnie w Dęblinie
 • Uczelnie w Puławach
 • Uczelnie w Rykach
 • Uczelnie w Zamościu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Puławach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Ekonomiczny
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Historii i Archeologii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Politologii i Dziennikarstwa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Farmaceutyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Lekarski
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Lekarsko-dentystyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Agrobioinżynierii
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie