Kraków: Spotkanie KRUE na Uniwersytecie Ekonomicznym

Porządek obrad Posiedzenia KRUE – 7 listopada 2009 r.
I sesja – godz. 10.00
Informacja prof. Jerzego Woźnickiego – Prezesa Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
na temat prac nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.
——————————————————————————————————–
Przerwa kawowa – godz. 11.30
——————————————————————————————————–
II sesja – godz. 12.00
Analiza doświadczeń poszczególnych uczelni w procesie wdrażania studiów dwustopniowych
ze szczególnym uwzględnieniem finalizacji studiów I stopnia i rekrutacji na studia II stopnia.
——————————————————————————————————–
Obiad – godz. 14.00
——————————————————————————————————–
III sesja – godz. 15.00
1. Polityka płac w odniesieniu do kadry kierowniczej z uwzględnieniem tabel 1A, 3F i 4A zakładki Wynagrodzenia wystandaryzowanego formularza sprawozdania z działalności uczelni.
2. Wybory do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
3. Formy i zakres ewaluacji zajęć dydaktycznych.

Podobne wpisy