phoca_thumb_s_ur_logo

Konferencja na rzecz edukacji europejskiej

W programie znalazły się m.in. tematy z zakresu znaczenia traktatu lizbońskiego dla UE, prezentacje programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Spotkanie połączone jest z prezentacją wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Konferencja jest cykliczna, w tym roku odbędzie się po raz piąty. Przede wszystkim skierowana do młodzieży klas maturalnych, ale nie jest to wymóg konieczny. Przybywają na nią uczniowie zarówno szkół ekonomicznych jak i rolniczych czy o profilu spożywczym, geodezyjno-drogowym, chemicznym, inżynierii środowiska. Konferencja organizowana jest dla szkół z województwa małopolskiego. Aktualnie zadeklarowało swój udział około 15 z nich. Przy okazji lekcji poznawczej dotyczącej niektórych aspektów dotyczących Unii Europejskiej młodzież ma doskonałą szansę na bliższe zapoznanie się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu.

Podobne wpisy