pg-logo

Jak będą wyglądały nowe budynki Politechniki Gdańskiej?

Ogłoszenie wyników zaplanowano na godz. 10 w holu przed Aulą na drugim piętrze Gmachu Głównego PG. Zapraszamy dziennikarzy do udziału w uroczystym posiedzeniu Sądu Konkursowego, podczas którego będzie można zadać pytania i wysłuchać opinii sędziów o pracach konkursowych.
Nowy kompleks budynków składający się z Centrum Nanotechnologii „B”, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parkingu podziemnego powstanie przy ulicy Siedlickiej, na miejscu dotychczasowych baraków działu gospodarczego. Budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku.
Po formalnej selekcji, zaproszenie do udziału w konkursie architektonicznym otrzymało siedemnaście firm i konsorcjów. Ostatecznie nadesłano pięć projektów, cztery spełniały kryteria formalne. Zwycięską pracę wybierze Sąd Konkursowy, składający się z przedstawicieli Politechniki Gdańskiej oraz architektów spoza uczelni. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 70 000 zł oraz zaproszenie do udziału w negocjacjach w celu podpisania umowy. Przewidziano także drugą nagrodę – 30 000 zł. 
Budowa nowego kompleksu budynków zostanie częściowo sfinansowana z oszczędności projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.
Honorowy patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Podobne wpisy