Male programmer working in home office

Informatyka stosowana

Studia na kierunku Informatyka stosowana mają na celu przygotowanie do pracy, w której zaistnieje potrzeba zastosowania rozwiązań informatycznych w konkretnych dziedzinach wiedzy, np. w naukach przyrodniczych, psychologii czy pedagogice. Studia mają charakter interdyscyplinarny, dlatego oprócz umiejętności programowania, należy wykazać innymi zainteresowaniami z zakresu nauk ścisłych. Nie stanowi to dla Ciebie wyzwania? Chciałbyś wiedzieć, gdzie absolwenci znajdują pracę? Świetnie, w takim razie dowiedz się czegoś więcej o informatyce stosowanej.

W trakcie studiów:

Student podczas studiów licencjackich na kierunku Informatyka stosowana zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

Gdzie studiować informatykę stosowaną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek informatyka stosowana?

Po studiach:

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach sektora produkcyjnego i usługowych,
  • firmach sektora finansowego (bankowość, ubezpieczenia, biura maklerskie),
  • biurach projektowych i doradczych,
  • firmach konsultingowych,
  • administracji państwowej, samorządowej, oświatowej,
  • instytucjach zaplecza naukowo-badawczego i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • firmach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne,
  • instytucjach doradczych, zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce,
  • małych i średnich jednostkach gospodarczych.

Podobne wpisy