Uczelnie w Wałbrzychu

Wałbrzych to jeden z głównych ośrodków akademickich w województwie dolnośląskim. Na uczelniach wałbrzyskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie wałbrzyskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Wałbrzycha i subregionu wałbrzyskiego

W Wałbrzychu możesz studiować na następujących uczelniach:

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  • Instytut Przyrodniczo-Techniczny
  • Instytut Społeczno-Prawny
  • Instytut Zdrowia

Inne uczelnie prowadzące studia w Wałbrzychu

  • Politechnika Wrocławska – Filia w Wałbrzychu
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu

Zobaczy wszystko o studiach na wałbrzyskich uczelniach.

Wałbrzych to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Wałbrzycha oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do wałbrzyskich kandydatów.

Podobne wpisy