phoca_thumb_s_pwr_logo

Uniwersytet w Wrzburgu i Politechnika Wrocławska rozwijają współpracę


„Podpisane porozumienie ma na celu rozwinięcie dotychczasowej współpracy Politechniki Wrocławskiej z Katedrą Fizyki Technicznej Uniwersytetu w Wrzburgu” – informuje na swojej stronie internetowej uczelnia.

W ramach dotychczasowej współpracy studenci i doktoranci Politechniki Wrocławskiej uczestniczyli m.in. w Letnich Szkołach Nanofotoniki w Wrzburgu i wykładach profesorów Uniwersytetu w Wrzburgu. Brali także udział w czterech projektach europejskich poświęconych nowoczesnym rozwiązaniom telekomunikacyjnym i stażach podoktorskich w katedrze prof. Alfreda Forchela.

Owocem dotychczasowej współpracy jest również ponad 50 wspólnych publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.

Podczas wizyty na Politechnice Wrocławskiej prof. Forchel uczestniczył w seminarium „Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii”, gdzie wygłosił wykład pt. „Możliwości sterowania oddziaływaniami światło – materia”.

źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy