um lodz

Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny łączą siły

 

– Jeśli chodzi o wspólne kierunki studiów to mamy na myśli przede wszystkim obszar nauk biologicznych, które mają znaczenie zarówno dla UŁ jak i dla UMED-u. Razem można zdziałać więcej niż osobno – podkreśla prof. Nykiel.

– Zamierzamy też połączyć siły w przypadku nauk o zdrowiu. Mowa tu o socjologii, zarządzaniu, ubezpieczeniach zdrowotnych. To nawet dziwne, że wcześniej nie współpracowaliśmy – dodał prof. Górski.

– Dla pracowników na razie nic się nie zmienia.

Prof. Górski podkreśla, że ustawa o szkolnictwie wyższym dopuszcza to, że student kończy studia z dyplomem dwóch uczelni.
– Rozważamy połączenie uczelni w przyszłości. Ale jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić – zaznacza rektor UMED w Łodzi.

Wspólne jednostki UŁ i UMED-u będą mogły rozpocząć działalność 1 października 2013 r a wspólne kierunki studiów mogą być uruchomione 1 października 2014 r. Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny łączą siły, aby zbudować w Łodzi silny ośrodek naukowo – dydaktyczny, który będzie odgrywał kluczową rolę w życiu naukowym i kulturalnym miasta i regionu.

 

prof. wodzimierz nykiel prof. pawe grski

– Porozumienie zmierza do tworzenia wspólnych centrów badawczych i wspólnej bazy laboratoryjnej. To także prowadzenie wspólnych kierunków studiów, wspólne kształcenie językowe i sportowe. To prowadzenie wspólnej biblioteki akademickiej oraz wspólnego osiedla akademickiego, wspólne wykorzystywanie obiektów sportowych i klubów studenckich – informuje Tomasz Boruszczak, rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego.

Szczegółowe zasady współpracy opracują powołane przez rektorów zespoły robocze. Obie uczelnie gotowe są do współpracy także z innymi szkołami wyższymi.

Podobne wpisy