Brandenburg gate in Berling, Germany

Studia polsko-niemieckie

Kierunek pozwala uzyskanie kompetencji językowych, a także rzetelnej oraz szczegółowej wiedzy o Niemczech i Polsce, zawiera elementy tradycyjnych kierunków: filologia, kulturoznawstwo oraz historia, które uzupełnione są o przedmioty, na których student zdobywa umiejętności typowo praktyczne. Z czego zdawać maturę żeby dostać się na ten kierunek? Jak dostać się na studia czy są trudne oraz na co jest kładziony nacisk? Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Jeśli chcesz wiedzieć więcej o studiach polsko-niemieckich, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

W trakcie studiów:

Oprócz rozwijania umiejętności płynnego posługiwania się językiem niemieckim, program studiów zakłada przekazanie podstawowej wiedzy na temat kultury, ustroju politycznego i gospodarki Niemiec i Polski, wiedzy o strukturze języka niemieckiego i polskiego, wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich, wykształcenie kompetencji interkulturowych, umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

Gdzie studiować studia polsko-niemieckie?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą studia polsko-niemieckie sprawdź kategorie Filologia niemiecka oraz Stosunki międzynarodowe.

Po studiach:

Na absolwentów czeka praca w biurach tłumaczy, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się kompetencjami interkulturowymi, umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. Chętni mogą dalej się kształcić, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Podobne wpisy