phoca_thumb_s_pwr_logo

Politechnika i LG Electronics rozpoczynają współpracę

W uroczystości udział wezmą:

– prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, Rektor Politechniki Wrocławskiej;

– Jun Myeon Seong, Prezes zarządu LG Electronics Wrocław Sp. z o.o.

– przedstawiciele kierownictwa Politechniki Wrocławskiej i LG .

Porozumienie w obszarze dydaktyki dotyczyć będzie kształcenia przez uczelnię kadr inżynierskich dla firmy LG Electronics. Będzie to możliwe poprzez realizację szerokiej oferty studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych i doktoranckich. Ponadto firma LG Electronics umożliwi wykorzystanie swoich kadr do realizacji procesu dydaktycznego
w formie wykładów, praktyk i staży. 

W ramach współpracy obie strony zadeklarują wykorzystywanie zaplecza naukowo-dydaktycznego oraz dydaktyczno-szkoleniowego.

Politechnika Wrocławska współpracuje obecnie z blisko 200 krajowymi i zagranicznymi firmami i jednostkami naukowymi. Do najbardziej znanych należą:

Google, Microsoft, IBM, EDF Polska, Siemens, Whirlpool, Dialog Telecom, KGHM Polska Miedź S.A., MAN, RAFAKO, Volvo.

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml

Podobne wpisy