Barcice Lookout Tower in Poprad Park, Nowy Sacz, Poland

Uczelnie w Nowym Sączu

Nowy Sącz to jeden z głównych ośrodków akademickich w województwie małopolskim. Na uczelniach nowosądeckich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie nowosądeckie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Nowego Sącza i Sądeczcyzny.

W Nowym Sączu możesz studiować na następujących uczelniach:

Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

  • Instytut Ekonomiczny
  • Instytut Języków Obcych
  • Instytut Kultury Fizycznej
  • Instytut Pedagogiczny
  • Instytut Techniczny
  • Instytut Zdrowia

Inne uczelnie prowadzące studia w Nowym Sączu

  • Wyższa Szkoła Biznesu NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY w Nowym Sączu
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
  • Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. H. Jóźwiaka w Łodzi Wydział Nauk Społecznych w Nowym Sączu (filia)

Zobaczy wszystko o studiach na nowosądeckich uczelniach.

Nowy Sącz to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Nowego Sącza oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do nowosądeckich kandydatów.

Podobne wpisy