innodoktorant

Najwięcej InnoDoktorantów z Politechniki Gdańskiej

Młodzi uczeni z Politechniki Gdańskiej reprezentują różne dziedziny. Wśród wyróżnionych najwięcej jest reprezentantów Wydziału Chemicznego, bo aż trzynastu. Siedmiu reprezentuje Wydział Mechaniczny. Co ciekawe, chyba po raz pierwszy w historii InnoDoktoranta stypendium otrzyma młody architekt.

Stypendiów jest łącznie 60. W konkursie startowali doktoranci, którzy mają otwarty przewód doktorski na uczelniach lub innych placówkach naukowych, mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego, uprawnionych do nadania stopnia naukowego doktora. Ważnym kryterium oceny była zgodność tematu pracy z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Pomorskiego.

Do Departamentu Rozwoju Gospodarczego wpłynęły 164 wnioski, z których wybrano 60. Wśród zwycięzców najwięcej jest doktorantów Politechniki Gdańskiej – 32 nagrodzonych oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN – 12 nagrodzonych, następnie doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego – 9 nagrodzonych, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – 4 osoby oraz Instytutu Oceanologii PAN – 3 nagrodzonych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne wpisy