phoca_thumb_m_manufuture2011

Konferencja ManuFuture w tym roku we Wrocławiu

Misją ManuFuture jest opracowanie i wdrożenie strategii w oparciu o badania naukowe, pozwalającej przedsiębiorstwom na szybszą transformację przemysłową w celu kreowania produktów, wykorzystywania procesów i świadczenia usług charakteryzujących się wysoką wartością dodaną. Dzięki temu europejskie przedsiębiorstwa będą mogły zdobyć znaczną część produkcji globalnej, a w przyszłości współuczestniczyć w gospodarce opartej na wiedzy. Uczestnicy tegorocznej konferencji będą zastanawiać się, w jaki sposób zapewnić owocną współpracę w globalnym wytwarzaniu o wysokiej wartości dodanej między krajami Europy Zachodniej oraz krajami Europy Środkowej i Wschodniej, łącznie z krajami bałkańskimi, z regionu EECA, Turcją a także w ramach samej Unii Europejskiej (między „starymi” i „nowymi” państwami członkowskimi).
  
Do opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii zostały powołane do życia Platformy Technologiczne. Są one wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz różnych grup decyzyjnych. W obszarze wytwarzania najważniejszą rolę odgrywa Europejska Platforma Technologiczna o nazwie ManuFuture (Manufacturing of the Future). Konferencja ManuFuture 2011 jest kontynuacją konferencji ManuFuture organizowanych każdego roku w latach 2003-2009. Poprzednie konferencje, kótre miały miejsce m.in. w Gothenburgu, Szwecja (2009), Saint-Étienne, Francja (2008), Porto, Portugalia (2007), dały podstawy do dyskusji na temat wizji przyszłości wytwarzania w Europie.
  
ManuFuture 2011 to najważniejsze spotkanie w tegorocznym kalendarzu konferencji naukowych. Produkcja przemysłowa zatrudnia najwięcej ludzi, generuje najwyższe przychody do budżetów państw, dlatego ManuFuture to nie tylko wymiana naukowych, ale również politycznych i biznesowych doświadczeń. ManuFuture2011 to również wyznaczanie kierunków rozwoju europejskiej produkcji przemysłowej poprzez promowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań podnoszących efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw w ścisłej współpracy z ośrodkami naukowymi.
ManuFuture2011 jest imprezą wpisaną w oficjalny kalendarz polskiej prezydencji w Radzie UE. Jej głównym organizatorem jest Politechnika Wrocławska, a partnerami: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Izba Gospodarcza.
  
Więcej informacji na temat EPT Manufuture można uzyskać na stronie internetowej tej platformy (www.manufuture.org).

Podobne wpisy