Kłodzko współpracuje z wrocławskim UP

 

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Gminą Kłodzko o wzajemnym wspieraniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju zostanie podpisane w Kłodzku w czwartek 31 maja o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko w Sali Narad przy ul. Okrzei 8a.

Porozumienie zostanie podpisane podczas sesji Rady Gminy przez wójta Stanisława Longawę oraz rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Romana Kołacza. Rektorowi towarzyszyć będzie delegacja uczelni w składzie:
Prof. Alina Wieliczko – prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem,
Prof. Andrzej Drabiński – prorektor ds. rozwoju i informatyzacji,
Prof. Danuta Parylak – dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, prorektor-elekt ds. studenckich i kształcenia,
Prof. Bernard Kontny – prodziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, dziekan-elekt
Prof. Jan Twardoń – dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
Prof. Leszek Pływaczyk – dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska
Maria Wanke-Jerie – dyrektor Biura Informacji i Promocji
Małgorzata Wanke-Jakubowska – rzecznik prasowy

Porozumienie przewiduje, że Uniwersytet Przyrodniczy będzie wspierać działania gminy na rzecz jej zrównoważonego rozwoju poprzez doradztwo oraz konsultacje naukowo-techniczne, podejmowanie tematów prac magisterskich i doktorskich proponowanych przez gminę, prowadzenie akcji informacyjnej dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, udział w edukacji ekologicznej mieszkańców, merytoryczne wsparcie w uzyskaniu funduszów krajowych i zagranicznych oraz udział w akcjach edukacyjnych, integracyjnych oraz kulturowych.

Gmina z kolei wspierać będzie uniwersytet poprzez pomoc w organizacji praktyk dla studentów, zaproszenie do udziału w przetargach na prace badawcze, studialne i projektowe z zakresu tematyki badawczej realizowanej na uniwersytecie oraz pomoc w uzyskaniu środków z funduszów krajowych i zagranicznych.
Delegacja z Wrocławia podczas pobytu w Kotlinie Kłodzkiej zwiedzi m.in. nowo wybudowaną szkołę w Szalejowie Górnym oraz przedszkole w Biernikowicach 

Podobne wpisy