Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne to nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji. W jej zakres wchodzi zapobieganie chorobom, przedłużanie życia, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej, kontrola chorób zakaźnych, edukacja dotycząca zasad higieny osobistej oraz tworzenie takich społecznych mechanizmów, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia. Specjalistę ds. zdrowia publicznego powinny charakteryzować poczucie odpowiedzialności, świadomość własnych czynów, silne poczucie zaangażowania, umiejętność nawiązywania kontaktów.
Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ratownik medyczny jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, który jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, szczególnie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Jego zadaniem jest udzielanie sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy ratowniczej osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone. Podczas studiów na kierunku ratownik medyczny zapoznaje się z wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzą specjalistyczną i umiejętnościami z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych.
Położnictwo

Położnictwo

Położnictwo to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe w zakresie umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo- ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej i perinatalnej. Studia na tym kierunku są przeznaczone dla osób potrafiących myśleć logicznie nawet w chwili kiedy wszyscy inni tracą głowę.

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarki i pielęgniarze to specjaliści z zakresu opieki nad chorymi lub postępowania w zakresie ochrony zdrowia ludności. Rolą osoby pielęgnującej jest pomagać człowiekowi choremu lub zdrowemu, w czynnościach skierowanych na zapewnienie pełnego zdrowia lub powrotu do niego. Kierunek dla osób aktywnych, wytrwałych i oczywiście chcących nieść pomoc człowiekowi w potrzebie. Niezbędne cechy do uprawiania zawodu pielęgniarki to: opiekuńczość i gotowość niesienia pomocy dobroć i empatia, a także bezstronność, spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia.
Kosmetologia

Kosmetologia

Kosmetologia to nauka, która zajmuje się określaniem, w jaki sposób i dlaczego składniki kosmetyków działają na nasz organizm oraz jak nadać im przyjemną dla użytkownika formę. Kosmetologia dotyczy m.in. pielęgnacji skóry włosów i paznokci. Jest wiedzą o tym, jak chronić skórę przed środowiskiem oraz jak wspomagać naturalne potrzeby fizjologiczne, które zachowują skórę i włosy w dobrej kondycji. Owszem, po tym kierunku będziesz dobrze wiedzieć jaki kosmetyk i składnik jest odpowiedni do danego rodzaju skóry, ale to tylko odrobina wiedzy jaką posiądziesz.
Fizjoterapia

Fizjoterapia

Fizjoterapia należy do grupy zawodów specjalistycznych o profilu paramedycznym. Ma za zadanie przywrócenie sprawności bądź usprawnianie osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się niepełnosprawne. Fizjoterapia w dziedzinie nauki i praktyki jest głównym działem rehabilitacji medycznej. Jeśli kandydujesz na ten kierunek studiów, przyda Ci się spora wiedza z biologii, fizyki i chemii. Na studiach i w pracy fizjoterapeuty ważna jest też dobra kondycja fizyczna. Jest to praca w nieustannym kontakcie z drugim człowiekiem.
Farmacja

Farmacja

Studia na kierunku Farmacja mają na celu wykształcenie profesjonalnych farmaceutów. Farmacja to nauka o lekach. Zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności. Studia na tym kierunku przybliżają informacje z zakresu farmakoterapii. Gwarantują potrzebną wiedzę w celu udzielania informacji i porad dotyczących działania leków, sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych w skali aptecznej i przemysłowej.

Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka to nauka o zasadach żywienia, biochemicznych podstawach żywienia, psychologii żywienia i technologiach gastronomicznych. Jako dietetyk, po ukończeniu studiów na tym kierunku, możesz opracowywać diety żywieniowe i metody leczenia zaburzeń żywieniowych, nadwagi i niedożywienia. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Są przygotowywani do planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności. Uczą się oceny stanu odżywienia oraz sposobu żywienia w różnych stanach zdrowia i niedożywienia.
Analityka medyczna

Analityka medyczna

Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączy wiele dziedzin nauki związanych ze światem medycyny, farmacji czy też biotechnologii. Na tym kierunku zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną – w zakresie medycyny laboratoryjnej. Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Student jest przygotowany do podjęcia pracy jako analityk medyczny.