Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Ten specyficzny kierunek łączy w sobie umiejętności wykorzystywania wiedzy w bardzo specyficznych warunkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz komunikacji z biologami i lekarzami. Słuchacze, którzy zdecydują się na studia w dziedzinie Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, zdobędą wiedzę z podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii oraz umiejętności poprawnego stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów biologicznych i medycznych.
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
| |

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Celem studiów na kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia jest przygotowanie  menedżerów publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia do skutecznego podejmowania decyzji finansowych, efektywnego prowadzenia ich gospodarki finansowej. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Przede wszystkim na jego praktyczny wymiar. Podczas studiów nabędziesz wiedzę, która pozwoli Ci podejmować najlepsze decyzję w ramach zarządzania placówkami medycznymi. Dowiesz się również jak finansowane są publiczne placówki publiczne. Chcesz wiedzieć więcej?
Fizyka medyczna

Fizyka medyczna

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy jako fizyka medycznego, czyli wyposażanie go w umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Program studiów obejmuje ogólne przygotowanie z przedmiotów ścisłych i technicznych, wybranych przedmiotów medycznych oraz przedmiotów specjalistycznych, np. medycyna nuklearna, grafika komputerowa (imaging), metody (systemy) komputerowe w medycynie, statystyka w medycynie. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!
Higiena dentystyczna

Higiena dentystyczna

Kierunek ten kształci średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego. Pogram studiów obejmuje zajęcia takie jak: anatomia i fizjologia człowieka, anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia, farmakologia,mikrobiologia, informatyka i techniki komputerowe w medycynie, propedeutyka stomatologii, zdrowie publiczne, promocja zdrowia, zajęcia praktyczne w gabinetach stomatologicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w prywatnych, jak i publicznych gabinetach stomatologicznych.
Elektroradiologia

Elektroradiologia

Elektroradiolog to pracownik medyczny, który zajmuje się obsługą specjalistycznej aparatury m.in. rentgenowskiej, ultrasonograficznej czy służącej do wykonywania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Osoba ta pracuje również bezpośrednio z pacjentem. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz pracowni szkolnych z przedmiotów ogólnych biologiczno-fizycznych, medycznych i technicznych. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Czy absolwenci pracują tylko w szpitalach? Jaki jest program studiów? Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!
Inżynieria mechaniczno-medyczna
|

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Studia Inżynieria mechaniczno-medyczna skierowane są przede wszystkim do osób kreatywnych, pasjonujących się naukami ścisłymi. Zapotrzebowanie na absolwentów Inżynierii mechaniczno-medycznej jest ogromne począwszy od technicznego zaplecza placówek medycznych poprzez bezpośrednią współpracę z lekarzami w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Uczelnie oferujące kierunek Inżynieria mechaniczno-medyczna kształcą studentów zarówno z wiedzy medycznej, jak i technicznych. Kandydaci powinni mieć wiedzę z zakresu biologii i chemii, ale także z fizyki oraz matematyki.
Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne

Kierunek studiów Techniki dentystyczne jest utworzony z intencją przygotowania kadr do profesjonalnego organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie protetyki stomatologicznej oraz przygotowania studentów do podjęcia studiów drugiego stopnia w szybko zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych. Niezbędne umiejętności absolwenta to także analiza modeli protez z wykorzystaniem technik informatycznych, stosowanie alternatywnych typów protez do zaistniałej sytuacji klinicznej oraz umiejętność wskazywania wad i zalet rożnych konstrukcji protez stomatologicznych.
Kierunek lekarsko-dentystyczny

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Stomatologia to dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających a także stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają pięć lat. Kończą się egzaminami dyplomowymi z większości przedmiotów zawodowych. Każdy egzamin składa się z części praktycznej, pisemnej i ustnej. Absolwent otrzymuje ograniczone prawo wykonywania zawodu, następnie czeka go staż w przychodni stomatologicznej, po którego ukończeniu musi zdać kolejny egzamin.
Kierunek lekarski

Kierunek lekarski

Studia lekarskie pozwalają zdobyć kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich jak badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie swojej specjalizacji. Jeśli wybierasz się na ten kierunek musisz przewidzieć na kształcenie trochę więcej czasu niż koledzy i koleżanki o innych upodobaniach. Studia na Kierunku lekarskim trwają sześć lat i nie kończą się obroną pracy magisterskiej. Dopiero odbycie obowiązkowego stażu otwiera możliwość uzyskania specjalizacji w konkretnej dziedzinie medycyny.
Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna to połączenie nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Można ją zaliczyć do głównych czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Z roku na rok ta interdyscyplinarna dziedzina nauki wnosi w świat medycyny coraz to nowsze i lepsze rozwiązania. Najlepiej na tym kierunku odnajdą się osoby fascynację się techniką oraz interesujące się funkcjonowaniem ludzkiego organizmu i chcące nieść pomoc ludziom cierpiącym i walczącym z wynikającymi ze stanu zdrowia ograniczeniami. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!