Ekonomika gospodarki żywnościowej

Ekonomika gospodarki żywnościowej

Specjalność daje przede wszystkim wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży rolno-żywnościowej, gwarantowaniu jakości artykułów żywnościowych oraz o produkcji i obrocie towarowym na zorganizowanych rynkach rolnych, m.in. giełdach i rynkach hurtowych.
Celem studiów jest przygotowanie przyszłych przedsiębiorców i pracodawców do działalności w sektorze rolno-żywnościowym poprzez wyrobienie umiejętności krytycznej analizy zjawisk w zakresie ekonomii, polityki rolnej i funkcjonowania agrobiznesu oraz wyrobienie umiejętności konkurowania na rynkach surowców i produktów żywnościowych.

.

Finanse międzynarodowe

Finanse międzynarodowe

Specjalność jest odpowiedzią na wyzwania globalnej gospodarki światowej. Pozwala ona na zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie rozliczeń globalnych, zabezpieczania transakcji na rynkach krajowych i międzynarodowych, jak również umiejętności komputerowego opracowywania prognoz wyceny instrumentów finansowych i konstruowania portfeli inwestycyjnych. Uczy jak biegle poruszać się po zagadnieniach ekonomicznych, prawnych i marketingowych związanych z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi i rynkiem finansowym.
.

Agronomia

Agronomia

Agronomia to nauka o produkcji roślinnej wraz z dziedzinami z nią związanymi, jak fizjologia i anatomia roślin, chemia rolna, gleboznawstwo oraz ochrona środowiska. Program studiów daje niezbędną wiedzę na temat prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zarządzania przedsiębiorstwami związanymi z obsługą rolnictwa i całego kompleksu gospodarki żywnościowej.
.

Inżynieria finansowa

Inżynieria finansowa

Jest to dziedzina nauki ściśle połączona z matematyką finansową. Analizuje instrumenty rynku finansowego przy użyciu metod wyceny oraz sposobów ich wykorzystywania w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Dostarcza narzędzi do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz zarządzania ryzykiem inwestycji. Gratka dla osób, które z pasją podchodzą do finansów.
.

Bankowość

Bankowość

Przedsiębiorstwo bankowe i jego otoczenie, zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu bankowego, produktów i operacji bankowych, rachunkowość bankowa oraz zarządzanie ryzykiem bankowym to obszary, w których poruszają się studenci bankowości. Sektor finansowy w Polsce po latach zmian jest nowoczesny i ciągle się rozwija. Bankowość przygotowuje studentów do wymagającej pracy w instytucjach finansowych.
.

Biznes międzynarodowy

Biznes międzynarodowy

Studia te dostarczają wiedzę z zakresu ponadnarodowej działalności przedsiębiorstw. Biznes międzynarodowy obejmuje transakcje przedsiębiorstw umiejscowionych w dwóch lub więcej państwach. W celu nawiązania współpracy, firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne, które różnią się od krajowych. Do tego potrzebni są specjaliści posiadający niezbędną wiedzę. Absolwenci biznesu miedzynarodowego przygotowani są więc do rozumienia zależności między strategiami, praktykami handlowymi, systemami prawnymi, ograniczeniami rządowymi, walutami oraz kulturami różnych państw.
.

Inwestycje i nieruchomości

Inwestycje i nieruchomości

Specjalność jest kierowana do tych, którzy chcą wnikliwie poznać problematykę inwestycji finansowych, rzeczowych oraz zdobyć kompetencje potrzebne na rynku nieruchomości. Absolwenci są nie tylko przygotowani do samodzielnego, skutecznego podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale także do doradztwa w tym zakresie, zarówno na szczeblu przedsiębiorstw, instytucji finansowych, jednostek samorządu terytorialnego, jak i rynku kapitałowego. Inwestycje i Nieruchomości dają podstawy do pracy w sektorze biznesowym w charakterze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nimi, ich wyceny oraz doradztwa.
.

Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne Grupa mocno związana z analizą produkcji, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr.   Kierunki te cieszą się ogromną popularnością. Wszystkie oparte są na wiedzy o tym jak jednostka i społeczeństwo wykorzystują zasoby w celu wytworzenia różnych dóbr i ich konsumpcji. Dwa z nich, finanse i rachunkowość oraz ekonomia są w dziesiątce najchętniej wybieranych kierunków studiów…

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
||

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne to fascynujący kierunek, który pozwala połączyć wiedzę z dziedziny ekonomii i matematyki. Studenci zdobywają tu nie tylko umiejętności analityczne, ale także rozwijają swoją kreatywność i zdolności logicznego myślenia. W ramach programu studiów poznają między innymi teorię gier, ekonometrię, analizę danych oraz programowanie, co daje im solidne podstawy do pracy w różnorodnych branżach, w tym finansowej, analitycznej czy konsultingowej. Jeśli interesuje Cię połączenie ekonomii i matematyki oraz chcesz rozwijać się w dziedzinie analizy danych i modelowania, to Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne są dla Ciebie idealnym wyborem!

Rachunkowość

Rachunkowość

Studia z zakresu Rachunkowości są unikatowym kierunkiem, który pozwala na zdobycie rozległej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia ewidencji gospodarczej przedsiębiorstw. Kształcenie na tym kierunku ma w zdecydowanej mierze charakter praktyczny i nastawione jest na zdobycie przez studenta jak najszerszej wiedzy z dziedziny rachunkowości. Jeśli widzisz swoją przyszłość zawodową w działach finansowych, to ten kierunek studiów będzie dla Ciebie dobrym wyborem. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o studiowaniu rachunkowości, zapraszamy do lektury!