autostrada

Jeździmy bezpieczniej. Nowa mapa ryzyka drogowego

Znacząco spadła liczba odcinków krytycznych, czyli o najwyższym ryzyku, z 44 do zaledwie 13. W porównaniu z latami 2005-2007, na przestrzeni lat 2008-2010 liczba wypadków ciężkich na drogach krajowych spadła o 18 proc., a liczba ofiar śmiertelnych o 21 proc.
Mapę ryzyka na drogach krajowych w Polsce już po raz czwarty przygotowali naukowcy z Politechniki Gdańskiej wraz z ekspertami Polskiego Związku Motorowego i Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej. Studium powstało w ramach międzynarodowego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP.
– Te pozytywne zmiany są niewątpliwie efektem prowadzonych działań inwestycyjnych na polskich drogach, wprowadzania automatyzacji systemu nadzoru nad ruchem drogowym i pozytywnych zmian zachowań uczestników ruchu drogowego – informują autorzy mapy.
Oficjalna prezentacja mapy odbędzie się 15 listopada na warszawskich Targach Infrastruktura.

Więcej dróg małego ryzyka
Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych w Polsce w latach 2008–2010 pokazuje, że już 11 proc. długości dróg krajowych spełnia kryteria bardzo małego i małego ryzyka przyjęte przez EuroRAP, jako poziom ryzyka akceptowanego dla podstawowej sieci dróg. Są to głównie odcinki autostrad oraz dwujezdniowych dróg ekspresowych. To o 7 proc. więcej niż w latach 2005-2007.
42 proc. długości dróg krajowych to czarne odcinki, a więc te o najwyższym poziomie ryzyka. Długość tych odcinków zmniejszyła się o 19 proc. (3 tys. km) w stosunku do okresu 2005-2007.
76 proc. długości dróg krajowych to czarne i czerwone odcinki. To 10 proc. mniej niż w latach 2005-2007.
55 proc. wszystkich wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na drogach krajowych miało miejsce na „czarnych odcinkach”. To o 16 proc. mniej niż w latach 2005-2007.

Mniej ofiar śmiertelnych
W badanym okresie (2008-2010) na drogach krajowych w Polsce miało miejsce 10,6 tys. ciężkich wypadków, w których zginęło 4,7 tys. osób i 9,3 tys. odniosło ciężkie obrażenia ciała. Koszty materialne i społeczne tych wypadków wyniosły ponad 9,5 mld zł. W stosunku do okresu 2005-2007 liczba wypadków ciężkich na drogach krajowych spadła o 18 proc., a liczba ofiar śmiertelnych o 21 proc., choć łączna droga przebyta przez pojazdy wzrosła o 6 proc.
Znacząco spadła liczba odcinków krytycznych (o najwyższym ryzyku) z 44 do zaledwie 13.
Na szczególną uwagę administracji drogowej zasługuje 7 odcinków, które w ostatnich trzech okresach analizy uznano za odcinki krytyczne: Warszawa – Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki – Kałuszyn, Kurów – Lublin, Lubartów – Lublin, Wałbrzych – Świebodzice, Nowy Targ – Zakopane oraz Kielce –Wola Jachowa.

Najbezpieczniej na A1 i A2
Wciąż najwięcej dróg o nieakceptowanym poziomie ryzyka odnotowano w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Najmniej – w województwie wielkopolskim.
Najbardziej niebezpiecznymi są odcinki na drogach: 35, 7 oraz 2, a najbardziej bezpiecznymi autostrady A2 i A1.
Ryzyko indywidualne dotyczy każdego użytkownika dróg i mierzone jest częstością wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na każdym odcinku drogi w stosunku do liczby pojazdów, które przejeżdżają przez ten odcinek.
Mapę ryzyka indywidualnego opracowano w oparciu o dane policyjne. W ramach Programu EuroRAP, oprócz mapy ogólnej ryzyka indywidualnego, opracowano również mapy ryzyka indywidualnego w podziale na najczęstsze przyczyny wypadków, m.in.: najechanie na pieszego, nadmierna prędkość, zderzenie czołowe czy wypadnięcie z drogi. Wszystkie mapy można pobrać ze strony internetowej: www.EuroRAP.pl. Ponadto na stronie eurorap.targeo.pl dostępna jest mapa interaktywna z możliwością przełączania warstw obrazujących różne rodzaje ryzyka i okresy, których dotyczy badanie.

Holendrzy mogą być dumni
Z opublikowanego w br. przez EuroRAP Europejskiego Atlasu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego atlas.eurorap.org wynika, że na 42 proc. europejskiej sieci drogowej występuje nieakceptowalny poziom ryzyka. Najwyższe ryzyko jest w Bośni i Hercegowinie, Grecji oraz Polsce. Wśród państw osiągających najlepsze standardy bezpieczeństwa jest Holandia. Aż 88 proc. tamtejszych dróg zakwalifikowano do najniższego poziomu ryzyka.
Więcej: wszystkie mapy można pobrać ze strony internetowej: www.EuroRAP.pl

Podobne wpisy