Library

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Żyjemy w erze informacji. Fachowcy z zakresu zarządzania informacją, gromadzenia, przetwarzania zbiorów informacyjnych niezbędni są w licznych dziedzinach gospodarki. Kandydat na ten kierunek studiów powinien być dokładny, wytrwały i cierpliwy. Pomoże to w funkcjonowaniu w zawodzie, między innymi w przygotowywaniu wykazów, zestawień i wprowadzaniu danych. Studia na tym kierunku obejmują szeroko pojmowaną naukę o informacji, książce i bibliotece. Studenci zdobywają umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz tworzenia baz danych.

W trakcie studiów

Student zdobywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności profesjonalnego wyszukiwania, weryfikowania i udzielania różnego rodzaju informacji. Uczy się posługiwać klasycznym warsztatem pracy biblioteki, jak też wykorzystywać bazy danych na nowoczesnych nośnikach, organizować dostęp do zewnętrznych źródeł informacji (m.in. książek i czasopism online, baz pełnotekstowych) w oparciu o najnowsze systemy informacyjno-wyszukiwawcze.

Przedmioty przewidziane na kierunku: komunikacja społeczna i medialna, systemy komunikowania w nauce, historia kultury, nauka o książce, bibliotece i informacja, czytelnictwo, analiza i opracowanie dokumentów, bibliotekarstwo, historia książki i bibliotek, społeczne konteksty działalności biblioteczno-informacyjnej i problematyki użytkowników informacji, projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych i bibliotecznych, zagadnienia wydawnicze i księgarskie, źródła i wyszukiwanie informacji, społeczeństwo informacji i wiedzy, metody zarządzania, terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, kierunki badawcze w informacji naukowej, bibliotekoznawstwo i bibliologia, zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej, problematyka prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej, etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej.

Gdzie studiować informację naukową i bibliotekoznawstwo?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie które prowadzą kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, sprawdź kategorie bibliotekoznawstwo oraz zarządzanie informacją i infobrokering.

Po studiach

Absolwent kierunku może zostać zatrudniony w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach. Absolwent jest przygotowany do pracy w:

  • bibliotekach,
  • wydawnictwach, archiwach, księgarniach, drukarniach,
  • placówkach kulturalnych i instytucjach oświatowych,
  • w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • instytucjach zajmujących się przetwarzaniem informacji,
  • centrach informacyjnych,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Podobne wpisy