Most Redzinski Dolnyślask Wroclaw

Uczelnie w Głogowie

Głogów to jeden z głównych ośrodków akademickich w województwie dolnośląskim. Na uczelniach głogowskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie głogowskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Głogowa i subregionu głogowskiego.

W Głogowie możesz studiować na następujących uczelniach:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

  • Instytut Humanistyczny
  • Instytut Ekonomiczny
  • Instytut Politechniczny
  • Instytut Medyczny

Zobaczy wszystko o studiach na głogowskich uczelniach.

Głogów to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Głogowa oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do głogowskich kandydatów.

Podobne wpisy