Biznes - uczelnie: dlaczego współpraca się nie układa?

Biznes – uczelnie: dlaczego współpraca się nie układa?

Zacznijmy może od statystyk: współpraca z uczelniami zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Deklaruje ją prawie 66% dużych firm, ok. 44% średnich firm i niewiele ponad 30% małych oraz mikroprzedsiębiorstw. Branże najbardziej aktywne w tym zakresie to bankowość, ubezpieczenia, finanse oraz consulting – ok. 90% dużych firm z tych branż podjęło w swojej historii współpracę z uczelniami. Najczęściej spotykaną formą współpracy są oferty pracy dla absolwentów i studentów – deklaruje to niemal 70% firm. Prawie 60% oferuje praktyki i staże studenckie. Mniej niż 40% uczestniczy w organizowanych przez uczelnie targach pracy i prezentacjach firm, które odbywają się w trakcie rozmaitych wydarzeń. Niewiele ponad 10% zamawia w uczelnianych biurach karier rekrutację i selekcję pracowników lub badania kompetencji kandydatów.

Okazuje się też, że prawie 85% firm nigdy dotychczas nie podjęło współpracy z uczelniami w takich obszarach jak: zamawianie prac dyplomowych lub badawczych, zamawianie szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych. Dlaczego tak się dzieje? ⎼ Odpowiedź jest dość prosta. Dotychczas niewiele uczelni wyższych dysponuje profesjonalnie przygotowaną ofertą dla biznesu. Przedstawiciele badanych przez nas firm często byli zdziwieni, że współpraca z uczelnią jest możliwa nie tylko w zakresie praktyk i staży, ale też w realizacji ciekawych projektów dla firm czy prowadzenia przez firmę zajęć przygotowujących studentów do pracy w konkretnej branży – mówi Anna Plewa, Dyrektor ds. Współpracy z Biznesem i Rozwoju Studentów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. – Ponadto wśród naszych respondentów znaleźli się też tacy, którzy mają wręcz złe doświadczenia we współpracy np. z uczelnianymi biurami karier czy kadrą dydaktyczną. Zaznaczają, że dotychczas uczelnie charakteryzowała bierność w relacjach i zbyt dużo formalizmów – dodaje Plewa.

Na szczególną uwagę zasługują programy tzw. studiów dualnych, które badzo często realizowane są we współpracy z największymi, światowymi przedsiębiorstwami (tutaj znajdziecie więcej informacji na ten temat). Jednak ten model edukacji dopiero zdobywa popularność w Polsce, więc liczba uczelni, które posiadają go w swojej ofercie kształcenia, jest nadal bardzo niewielka.

Firmy także nie są zainteresowane ustanawianiem stypendiów dla studentów i młodych pracowników naukowych czy organizowaniem konkursów na prace dyplomowe, a właśnie dzięki takim działaniom mogłyby wyszukać talenty, które zasiliłyby grona ich pracowników. ⎼ Najogólniej rzecz biorąc polska gospodarka nie osiągnęła jeszcze poziomu, na którym inwestycja w edukację jest postrzegana w kategoriach opłacalnej inwestycji w rozwój biznesu. Nie ma jeszcze „kultury” inwestowania w naukę i edukację. Mam nadzieję, że to kwestia czasu – przyznaje Plewa.

A teraz pytanie do Was: na ilu uczelniach spotkaliście tłumy branżowych ekspertów z czołowych przedsiębiorstw? Ilu prowadzi zajęcia ze studentami i przekazuje im coś więcej niż tylko suche, podręcznikowe fakty i prawdy objawione rodem z lat 80 i 90 ubiegłego wieku? Prawda niestety nie będzie przyjemna: uczelniom nie starcza pieniędzy na to, żeby zatrudnić zewnętrznych specjalistów. Wymogi formalne i liczne restrykcje, o których już wcześniej pisaliśmy, prowadzą do bardzo niebezpiecznej sytuacji nietylko w murach samych uczelni, ale także w całym środowisku akademickim. Bez ich zniesienia nie ma nawet co marzyć, że w najbliższej przyszłości jakość naszego szkolnictwa wyższego i efektywność współpracy ze środowiskiem biznesowym ulegnie znaczącej poprawie.

Ogólnopolskie Badanie Potrzeb Pracodawców zostało zrealizowane przez Biuro Karier Akademii Finansów i Biznesu Vistula w roku akademickim 2013/2014. Projekt był finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie pracodawców zostało zrealizowane na próbie 300 firm. Przeprowadzono badanie ankietowe oraz badanie pogłębione. Celem projektu było wypracowanie wspólnie z biznesem efektywnego modelu kooperacji, który pozwoli zaspokajać potrzeby przedsiębiorstw i zapewni studentom zdobycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Podobne wpisy